Uzavírka křižovatky u Spolkového domu

   Od 29.6. do 31.7.2020 bude uzavřena pro motorvá vozidla křižovatka u Spolkového domu z důvodu její rekonstrukce. Pro zlepšení bezpečnosti chodců v obytné zóně a bezpečnější přecházení od řadovek do soprtovního areálu bude vybudována křižovatka s bezpečnostním zpomalovacím pruhem a místem pro pěší přecházení. Po dobu realizace bude objízdná trasa pro motorovávozidla do areálu a ke sběrnému dvoru vedena přes náves (více informací získáte rozkliknutím obrázků s DIO pod textem). Pro pěší bude vyznačena trasa od zálivu v řadovkách podél plotu sběrného dvora (tam, kde byly kočky). Rozhodnutí o povolení uzavírky naleznete v příloze dole pod článkem.

Uzavírka křižovatky u Spolkového domuUzavírka křižovatky u Spolkového domu