Plánované projekty a podané žádosti na rok 2023

Plánované projekty

V roce 2023 byly podány tyto žádosti:

 • Žádost o spolufinancování projektu "Zázemí sportovního areálu" - sprchy, WC, bufet z KIF JK ve výši 2 000 000Kč.
  Žádost schválena v plné výši, dotace čerpána, projekt realizován v září 2023.

   
 • Žádost o spolufinancování projektu "Úprava veřejného prostranství v obci Vidov" z POV JK ve výši 280 000Kč.
  Žádost nebyla schválena z důvodu nižšího významu akce oproti ostatním návrhům.

   
 • Žádost o podporu dětských tvořivých kroužků ve výši 20 000Kč z fondu Podpory práce s dětmi a mládeží JK. 
  Žádost schválena, probíhá čerpání.

   
 • Žádost o spolufinancování projektu "Obnova MK 02c a 18c v obci Vidov" - panelová cesta v řadové zástavbě, točna MHD ve výši cca 736 000Kč z fondu MMR - Podpora místních komunikací. 
  Žádost schválena a zařazena do zásobníku náhradních projektů.