Podané žádosti na rok 2022

Podané žádosti o dotace na rok 2022

     Byly podány žádosti z titulů Jihočeského kraje program obnovy venkova (POV), práce s dětmi a mládeží (PDM), opravy a zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích (OMK). Dále byly podány žádosti z MMR – místa aktivního a pasivního odpočinku (pumptrack), opravy místních komunikací (panelka a náves). Všechny žádosti byly podány vlastními silami bez externích firem, čímž obec uspořila nemalé finanční prostředky.

MMR – pumptrack

Celková výše projektu 372.321Kč, požadovaná dotace 270.000Kč.

MMR – oprava MK panelová silnice (do řadovek) a návsi (točna MHD)

Celková výše projektu 2.713.108Kč (z toho panelová silnice 2.074.797,-, točna náves 517.310,-, TDS 121.000,-) požadovaná dotace 2.170.000Kč.

POV – úpravy návsi (zeleň, mobiliář, chodník z návsi do sportovního areálu)

Podána žádost v celkové částce 750.000Kč, požadovaná dotace 300.000Kč.

PDM – kroužky pro děti

Jako každoročně byla podána žádost na výtvarné kroužky pro děti, celkový rozpočet 47.900Kč, požadovaná dotace 37.900Kč.

 

OMK – dotace rozdělena po odsouhlasení online na dvě žádosti

  1. Instalace dvou zpomalovacích prahů v lokalitě řadových domů, celkové náklady 216.931Kč, požadovaná dotace 172.931Kč.
  2. Instalace svislého proměnného DZ na silnici Na Nedabyle, celkové náklady 203.751Kč, požadovaná dotace 162.751Kč