Obec Vidov

Investiční akce v roce 2014

Plánované investiční akce

Letošní rok 2014 bude ve znamení realizace velkých investičních akcí, jejichž příprava začala už v loňském roce. První velkou akcí bude vybudování tůní v regionálním biocentru V Rybníce. Předání staveniště je naplánováno leden, dokončeno by mělo biocentrum být na jaře. Výstavba je zainvestována v celé výši (100%) z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) ve výši 2,5mil. Kč.

Dalším projektem hrazeným z tohoto programu (OPŽP) je výstavba sběrného dvora, pořízení techniky a jeho vybavení. Mimo jiné bude zakoupen lehký nákladní automobil IVECO s kontejnerovou úpravou. Dotace zde představuje 90% a celková výše projektu je 2,4mil. Kč.

Čerstvou zprávou je předběžné přidělení dotace z ROP Jihozápad na výstavbu chodníků ve výši 3,25mil. Kč. Zde musíme do 22.1.2014  doložit úvěrovou smlouvu a další náležitosti, teprve potom bude následovat podpis dohody o dotaci. Pokud by došlo k realizaci projektu, bude se jednat o úsek od chodníku vybudovaného v tomto roce až k odbočce k řadovým domům včetně úprav odboček místních komunikací k panelákům a do sportovního areálu. Vzhledem k rozsahu a složitosti akce, především z hlediska administrace, bude ukončení a proplacení dotace zřejmě již záležitostí nového zastupitelstva vzešlého z letošních říjnových komunálních voleb.

Poslední akcí, byť menšího rozsahu, ale určitě přínosnou pro obyvatele i návštěvníky naší obce, je vybudování hřiště na plážový volejbal ve sportovním areálu. Na tuto stavbu jsme obdrželi 70% dotaci z evropských peněz z Místní akční skupiny Pomalší, celkové náklady by se měly pohybovat kolem 290tis. Kč.

 

Během měsíců září a října bude realizována další část z plánované výstavby chodníků, konkrétně II. a III. etapa z první části výstavby.

Výstavba chodníků podél SIII/15523 k.ú. Vidov – 1. část – II. a III. etapa

 

Investor: Obec Vidov

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. OZ České Budějovice

Termín výstavby: 9/2014 – 10/2014

Reg. č. projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02793

 

Tento projekt „Výstavba chodníků podél SIII/15523 k.ú. Vidov – 1. část – II. a III. etapa“  je spolufinancován Evropskou unií.

Plánované investiční akce

dnes je: 18.07.2018

svátek slaví: Drahomíra

kalendář akcí

aktuality

Rozhodnutí-územní plán Vidov
více
Informace k volbám OZ 2018
více
Závěrečný účet 2017
více
Vizualizace dálnice D3
více
Nová mateřská škola v Plavě
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (68%)
68%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (23%)
23%