Obec Vidov

Investiční akce v roce 2015

Plánované investiční akce v roce 2015

Byla podána žádost o dotaci na další etapy výstavby chodníků, konkrétně V. a VI. Tyto etapy navazují na nedávno dokončenou výstavbu chodníků u bytového domu a pokračují na protilehlé straně silnice severním směrem až na okraj obce (směrem na Č.Budějovice). Předpokládané náklady 2.450.000,- Kč, z toho, pokud budeme úspěšní, tvoří dotace 95% nákladů. Rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v dubnu 2015, realizace stavby by připadala na období červen – srpen.

Obec podala žádost do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na dokončení pergoly a pódia na hřišti. Předpokládané náklady cca 400 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 200 tis. Kč. Podíl nákladů obce bude z části tvořen dobrovolnou prací a materiálem na stavbu (prkna, hranoly), které budou oceněny podle znaleckého posudku.

V rámci Svazku obcí Pomalší byla letos podána do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žádost na projektové práce týkající se cyklotras v našem regionu, konkrétně projekty lávek přes Malši a odstavných parkovišť pro návštěvníky. Naší obce se týká projekt opravy lávky přes řeku u jezu.

Připravuje se vypsání výběrového řízení na projektové práce na chodníky v úseku náves – most přes Nedabylský potok (směr Heřmaň). Projekt bude muset řešit kromě napojení na stávající chodníky u návsi i nové umístění zastávky Jihotrans, parkovací stání, zpomalovací ostrůvek, přechod pro chodce a zeleň. Prvním stupněm projektu bude územní rozhodnutí, po něm bude následovat stavební povolení. Podle zkušeností z dřívějších projektů bude stavební povolení pravděpodobně až v první polovině r.2017.

Připravují se podklady k čerpání dotace na povodňové škody na potoce v úseku brod – lávka u mlýna. Pravý břeh bude zpevněn přírodním lomovým 850 tis. Kč, podíl obce 20%.

dnes je: 18.07.2018

svátek slaví: Drahomíra

kalendář akcí

aktuality

Rozhodnutí-územní plán Vidov
více
Informace k volbám OZ 2018
více
Závěrečný účet 2017
více
Vizualizace dálnice D3
více
Nová mateřská škola v Plavě
více

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (68%)
68%
Ujde to
odpověď Ujde to (9%)
9%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (23%)
23%