Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna

     Komunitní kompostárna se nachází vedle sběrného dvora. Kompostárna je určena pro ukládání biologického odpadu rostlinného původu(tráva, listí, odpad z domácností). Na kompostárnu lze ukládat i větvě, které budou rozdrceny štěpkovačem (pořízen z dotace MAS Pomalší) a vzniklá štěpka bude dále využita jako dopadová plocha na dětském hřišti, pro zahradnické práce nebo bude přidána do kompostu. Z kompostu je získáván substrát pro terénní úpravy, který je možno zakoupit od obce pro vlastní využití (cena 400Kč/m3  nebo 30Kč/kolečko). Odpad určený ke kompostování lze ukládat zdarma, občané mohou komunitní kompostárnu vyžívat nepřetržitě, neboť je volně přístupná. Zároveň prosíme všechny, kteří kompostárnu využívají, aby biologický odpad ukládali pouze na místa k tomu určená, nikoli zezadu za kompostárnu od řadových domů, neboť to značně komplikuje manipulaci s tímto odpadem a zbytečně navyšuje finanční náklady.