Kontejnery na separaci

Separace odpadu - papír, sklo, plast a pytle na PET

    Naše obec patří mezi obce, které se podílejí na třídění komunálního odpadu. Z tohoto důvodu jsou na několika místech v obci umístěny nádoby na separaci odpadu. Modré kontejnery na papír, žluté na plast a zelené nádoby na sklo jsou na návsi, u paneláků, u bytového domu a u řadovek. Do nádob je třeba vhazovat jen ten odpad, pro který jsou určeny. Do kontejnerů na papír by neměly být vhazovány nesešlapané krabice, zbytečně je snižována kapacita kontejnerů.

     Modré kontejnery na papír jsou svozovou firmou vyváženy ve středu 1 x za měsíc dle svozové firmy.

     Žluté kontejnery na plasty 1 x za 14 dní, každé pondělí  v sudý týden.

     Zelené kontejnery na sklo během prvních dvou týdnů v měsíci.

     Pytle na PET lahve jsou opět k dostání zdarma na Obecním úřadě v úředních hodinách. Nově lze v pytlích separovat jakýkoliv čistý plast (obaly)Pytle na plast jsou sváženy pracovníkem údržby v přesně stanovených termínech - 27.1., 24.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11.,28.12.  Aby byly pytle svezeny do sběrného dvora je třeba, aby byly připraveny na viditelném místě, co nejblíže komunikaci nebo lze pytle odevzdat ve sběrném dvoře(pondělí a čtvrtek od 17 do 19 hodin nebo každou sudou sobotu v měsíci od 9 do 11hodin).