Strategický plán - dotazník

Dotazník - anketa spokojenosti obyvatel obce Vidov

     Vážení spoluobčané,
obec Vidov připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce pro období 2022- 2027. Tento dokument je klíčovým podkladem pro možnosti čerpání dotací pro rozvoj obce. Naším cílem je aktualizace rozvojových priorit a záměrů obce, ve které žijeme. Obracíme se na Vás tedy s prosbou a výzvou k aktivní účasti na přípravě tohoto dokumentu.

     Cílem anketního šetření je zjistit Vaše potřeby, názory a postoje k životu v naší obci. Vyjádřením Vašich názorů máte příležitost vyjádřit se k budoucnosti naší obce a spolupodílet se na formování jejího dalšího rozvoje. Právo vyplnit dotazník mají občané Vidova starší 15ti let. Dotazníky jsou anonymní. Dotazníkové šetření včetně zpracování celkových výstupů pro nás zpracovává externí firma KP projekt s.r.o.. Pro zabránění duplicitnímu odevzdání dotazníku vytvořila firma anonymní řadu čísel dle počtu obyvatel obce. V případě, že budete chtít vyplnit dotazník elektronicky, je nutné zadat číslo z dotazníku, který Vám byl doručen do schránek. Aktivní odkaz na dotazník naleznete pod článkem. V případě jedné rodiny bydlící na stejném čísle popisném, obdrží rodina jednu obálku s daným počtem dotazníků s odlišnými unikátními kódy, které si mezi sebou libovolně rozdělí.

     KP projekt pouze kontroluje, zda nebyl dotazník odevzdán duplicitně. Všechna data tak zpracovává anonymně a hromadně. Vyhodnocení se provádí za jednotlivé otázky v absolutních hodnotách (počty) a relativních hodnotách (%). Po vyhodnocení dotazníkového šetření bude na začátku roku 2022 následovat veřejné projednání výstupů se širokou veřejností. O přesném terminu budete v předstihu informováni.

Link: Dotazník spokojenosti občanů obce Vidov