Zápisy ze zasedání 2020

Zápis č.2 z jednání zastupitelstva ze 4.6.2020

Výpis usnesení:

č.8/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako členku kontrolního výboru,

č.9/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako předsedkyni kontrolního výboru,

č.10/20 – OZ souhlasí se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. na programové období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území                            působnosti obci nevznikají finanční závazky vůči MAS,

č.11/20 – OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu vodovodu a kanalizace v místě chodníku 2.část I.etapa, včetně obnovy propojení kanalizace na návsi a pověřuje                      výběrovou komisi organizací výběrového řízení a předložením výsledků ke schválení na některém z příštích zasedání zastupitelstva,             

č.12/20 – OZ schvaluje v průběhu realizace stavby prohloubení šachty č.1, tak aby bylo dosaženo zlepšení odtokových poměrů v celé délce kanalizace,

č.13/20 – OZ schvaluje konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství, registrovaných partnerství) v obci Vidov takto: místem pro konání slavnostních obřadů je celý správní                  obvod obce Vidov, určenou dobou je pátek a sobota kromě státních svátků v čase od 9 do 15 hodin.

č.14/20 - OZ pověřuje zastupitele RNDr. Vladimíra Kostku přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022.

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
audioaznam-oz-ze-4.6.2020447752029.mp3 199113 Kb
zapis-c.2-ze-4.6.2020781455275.pdf 119.3 Kb