Zápisy ze zasedání 2020

Zápis č.3 z 25.6.2020

Výpis usnesení:

č.15/20 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2019,

č.16/20 – OZ schvaluje:

                a) Audit hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad,

                b) Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad,

                c) v době schvalování Závěrečného účtu nebyl Závěrečný účet za rok 2019 fyzicky vyvěšen na úřední desce,

č.17/20 – OZ schvaluje jako vítěze VŘ na realizaci vodovodu a kanalizace v místě budoucího chodníku (2.část, I.etapa), včetně obnovy propojení kanalizace na návsi firmu                          Swietelsky stavební s.r.o. OZ dopravní stavby JIH s nabídkovou cenou 1 939 228,65Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou,

č.18/20 – OZ schvaluje zprávu o inventarizaci dřeva,

č.19/20 – OZ schvaluje prodej smrkové kulatiny z loňské kůrovcové těžby v objemu 26 m3 za cenu 650Kč/ m3 a pověřuje místostarostu obce podpisem kupní smlouvy.

č.20/20 – OZ souhlasí s možností využití znaku obce ve znaku SDH Vidov.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.3-z-25.6.2020.docx 33.9 Kb
audiozaznam-oz-z-25.6.2020.mp3 172380.3 Kb