Úřední deska

Komunální volby 2022 - Jak upravit hlasovací lístek - návod

V termínu od 23.9. do 24.9. 2022 se uskuteční komunální volby do místních zastupitelstev. V našem volebním obvodu jsou komunální volby spojeny i s volbou do Senátu ČR. Volební místnosti budou otevřeny od 14-22:00 v pátek 23.9. a od 8 - 14:00 v sobotu 24.9.. Níže naleznete návod jakým způsobem je možné volit. Pozor, v komunálních volbách se nekroužkuje, ALE KŘÍŽKUJE!!!

Volební místnost bude letos nově v budově komunitní knihovny č.p. 63 (bývalý koloniál), kde je bezbariérový přístup.

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování v komunálních volbách

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

  • Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
  • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
  • Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Volební lístky pro komunální volbyAutor: Veronika Kolářová

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

  • neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
  • označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
  • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
  • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
  • je hlasovací lístek přetržený

  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-upravit-hlasovaci-listek-navod-volby-2022.pdf 454 Kb