Hospůdka Na návsi

Hospůdka Na návsi

 Hospůdka Na návsi s předzahrádkou      Stavba budovy na návsi byla zahájena v roce 1999 a dokončena byla v následujícím roce. V patře budovy se nachází obecní úřad, v přízemí je Hospůdka Na návsi. Provoz hospůdky byl zahájen 1.dubna 2000 a probíhá nepřetržitě až do dnešní doby. Provozní doba hospůdky je  od pondělí do  neděle. Návštěvníci mohou v letních měsících využít i venkovní posezení na terase a zázemí dětského hřiště pod kaštanem. Více aktuálních  informací naleznete přímo na stránkách www.hospudka-nanavsi.cz.