Projekty realizované v roce 2016

Chodníky podél SIII/15523 - 1.část, V.etapa

Byla realizována výstavba další etapy chodníků podél státní silnice - od vjezdu do řadovek k severnímu konci obce. Celkové náklady  byly vyčísleny na 835 695Kč. Obci se na realizaci stavby podařilo získat dotaci z POV Jihočeského kraje ve výši 240 000Kč.


Výtvarné kroužky pro děti

Obec stejně jako v předchozích letech získala grant z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží na pořádání výtvarných kroužků pro děti ve výši 20 000Kč.