Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady

        Po rozkliknutí kapitoly "Odpadové hospodářství" naleznete několik podmenu týkající se nakládání s odpady v naší obci. Získáte tak informace o termínech svozu komunálního odpadu, svozu separovaného odpadu a informace týkajíjící se provozu sběrného dvora a další důležité informace.