Projekty realizované v roce 2017

Chodníky podél SIII/15523 - 2.část II.etapa

V letošním roce přibyla další část projektu na realizaci chodníků. Podařilo se vybudovat jednu z etap od návsi směrem k rybníku Jakub, včetně osmi parkovacích stání pro osobní automobily a osvětleného přechodu pro chodce. Celková výše nákladů činila 844 383Kč. Obci se podařilo získat dotaci na výstavbu z POV Jihočeského kraje ve výši 220 000Kč.


Obnova vodovodu u bytových domů

Byla realizována akce "Obnova vodovodu u bytových domů". Celkové náklady na realizaci dosáhly výše 1 307 759Kč. Obec získala na výstavbu 400 000Kč z fondu VHI Jihočeského kraje.


Oprava MK u panelových domů

Byla realizována oprava místní komunikace u panelových domů(parkoviště). Celkové náklady na akci činily 240 809Kč. Obec na opravu povrchu získala dotaci od MMR ve výši 120 000Kč.

Parkoviště u paneláků         Parkoviště pohled shora


Oprava MK u sběrného dvora

Byla realizována oprava povrchu místní komunikace u sběrného dvora. Celkové náklady byly vyčísleny na 318 296Kč. Obci se podařilo uspět se žádostí o dotaci  z Podpory oprav místních komunikací Jihočeského kraje a byla ji přidělěna dotace ve výši 155 000Kč.

Parkoviště pod Spolkovým domem     Zatáčka u pergoly     Komunikace ke sběrnému dvoru

 


Výtvarné kroužky pro děti

Obec stejně jako v předchozích letech získala grant z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží na pořádání výtvarných kroužků pro děti ve výši 20 000Kč.