Projekty realizované v roce 2022

Vybudování zpomalovacích prahů v obci Vidov

Logo JK    Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci MK 01c v lokalitě řadových domů, a to vybudováním dvou zpomalovacích prahů na rovném úseku v obytné zóně, sloužící jako příjezd do sportovního areálu a ke sběrnému dvoru. Na komunikaci chyběly zpomalovací prvky, které jsou v současnosti v obytných zónách používány. Vybudováním prahů došlo ke zvýšení bezpečnosti především chodců a dětí. Celkové náklady dosáhly 236.490,27 Kč, z toho dotace Jihočeského kraje 172.931,- Kč, tj. 73,12%. 

Foto prahy 1Foto prahy 2Foto prahy 3Foto prahy 4


Komunitní knihovna Vidov

    Projekt podpořený dotací z MAS Pomalší zahrnoval stavební úpravy obecního objektu č.p.63 na návsi (zateplení, nové vytápění tepelným čerpadlem), nákup a instalaci nábytku a  také nákup audiovizuálního vybavení (projektor, plátno, notebooky). Knihovna je od podzimu 2022 v provozu, kromě standardních knihovnických služeb jsou zde pořádány besedy na různá témata či bezplatné energetické poradenství. Knihovna bude v případě zájmu sloužit také jako kontaktní místo pro sociální služby, obec má uzavřenou smlouvu o spolupráci  s organizacemi Charita a Theia. Celkové náklady projektu dosáhly 1.028.464,80 Kč.

Foto knihovny VidovInteriér knihovny Vidov
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-knihovna-publicita.pdf 76.6 Kb

Instalace proměnného dopravního značení v obci Vidov

Logo JK     Cílem projektu bylo osazení 2ks proměnného dopravního značení na místní komunikaci MK 01b v obci Vidov směrem na Nedabyle, což bylo splněno. Dopravní značení upozorňuje na automobil vjíždějící do zúženého úseku, že se zde nachází protijedoucí vozidlo. Značky jsou napájeny solárním panelem a baterií, zajišťující autonomní provoz. Celkové náklady dosáhly 203.751,90 Kč, z toho dotace Jihočeského kraje 162.751,- Kč, tj. 79,87 %. 

Fotografie značení 1Fotografie značení 2


Kroužky pro děti v obci Vidov 2022

Logo JK     Cílem grantu bylo pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vedla p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Byly pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“ s účastí  10 dětí, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“  s účastí 7 dětí. Kroužků se tedy zúčastnilo celkem 17 dětí. Kroužky byly pozitivně hodnoceny i rodiči dětí, přispěly k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí. Celkové náklady dosáhly 39.006,- Kč, z toho dotace Jihočeského kraje 20.000,- Kč, tj. 51,27 %. 

Práce dětíVýrobky dětí


POV - Úpravy návsi v obci Vidov

Logo Jihočeského kraje      V rámci realizace akce „Úpravy návsi v obci Vidov“ byl komplexně upraven střed návsi obce. V centrální části byl trávník nahrazen trvalkovými výsadbami. Zároveň byly přemístěny stávající informační panely z centrálního prostoru na jiné místo návsi. Doplněn byl mobiliář, a to dřevěným záklopem („palubou“) umístěným v trvalkovém záhonu s lavičkou (lavička je původní) a dále novými kolostavy. Nejvyšší investicí pak byla oprava povrchu chodníku vedoucího z návsi směrem ke sportovnímu areálu. Realizace akce přispěla značnou měrou ke zlepšení prostředí návsi, které je centrem obce – nachází se zde obecní úřad, nově otevřená knihovna i hospoda. V neposlední řadě je i zastávkou pěších i cyklistů, kteří obec navštíví. Celkové náklady akce 564.240,- Kč, dotace Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova dosáhla výše 271.000,- Kč.

Chodník před realizacíChodník po raelizaciStřed návsi před realizacíStřed návsi po realizaci