Projekty realizované v roce 2019

Chodník 2.část - III.etapa

Chodník 2.část - III.etapa      V roce 2019 byla realizována výstavba chodníku směrem k rybníku Jakub. Celková cena díla činila 1 143 402 Kč včetně DPH. Na realizaci se podařilo získat dotaci z POV JK ve výši 300 000Kč.
 

 

Chodník 2.část - III.etapaChodník 2.část - III.etapaChodník 2.část - III.etapaChodník 2.část - III.etapaChodník 2.část - III.etapa      


Chodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapa

     V roce 2019 byla realizována výstavba nového chodníku včetně zálivu autobusové zastávky. Celková cena díla činila 1 220 005,90Kč. Obci se podařilo prostřednictvím MAS Pomalší získat dotaci z EU ve výši 729 916,75Kč.
Chodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapaChodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapaChodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapa

 


Výtvarné kroužky pro děti v obci Vidov 2019

Výtvarné kroužky pro děti v obci Vidov 2019     Cílem projektu bylo pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vedla p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Byly pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“ s účastí 15 dětí, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“ s účastí 15 dětí. Kroužků se tedy zúčastnilo celkem 30 dětí. Kroužky byly pozitivně hodnoceny i rodiči dětí, přispěly k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí.


Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves

Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves     Projekt "Vidov - obnova vodovodu, II.etapa - náves" byl finančně podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů na dílo činila 1 326 874,12Kč.Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves       Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves