Projekty realizované v roce 2019

Chodník 2.část - III.etapa

Logo kraje      V roce 2019 byla realizována výstavba chodníku směrem k rybníku Jakub. Celková cena díla činila 1 143 402 Kč včetně DPH. Na realizaci se podařilo získat dotaci z POV JK ve výši 300 000Kč.
 

 

Foto před realizacíChybějící lávka pro pěšíChodník po realizaciLávka přes Nedabylský potokLávka přes Nedabylský potok      


Chodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapa

     V březnu 2020 byla obci proplacena dotace na zastávku a část chodníku v plné výši - 779 916,75Kč. Dotace byla realizována z IROP prostřednictvím MAS Pomalší. Součástí projektu bylo i vybudování přechodu pro chodce pro zvýšení bezpečnosti chodců u zastávky MHD.

Zastávka MHDChodník u zastávky     

     V roce 2019 byla realizována výstavba nového chodníku včetně zálivu autobusové zastávky. Celková cena díla činila 1 220 005,90Kč. Obci se podařilo prostřednictvím MAS Pomalší získat dotaci z EU ve výši 729 916,75Kč.

Informace o dotaciNový chodníkChodník - přechod

  

 


Výtvarné kroužky pro děti v obci Vidov 2019

Logo kraje     Cílem projektu bylo pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vedla p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Byly pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“ s účastí 15 dětí, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“ s účastí 15 dětí. Kroužků se tedy zúčastnilo celkem 30 dětí. Kroužky byly pozitivně hodnoceny i rodiči dětí, přispěly k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí.


Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves

Logo Jihočeského kraje     Projekt "Vidov - obnova vodovodu, II.etapa - náves" byl finančně podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů na dílo činila 1 326 874,12Kč.Výkop vodovodu       Výkop vodovodu