Projekty realizované v roce 2021

Realizované projekty v roce 2021

Rozšíření veřejného osvětlení

Logo Jihočeského kraje     V roce 2021 bylo v rámci projektu nově osazeno ve třech lokalitách celkem 9 osvětlovacích bodů, na dalších čtyřech stávajících stožárech byla pak vyměněna svítidla za úsporná s LED technologií. Celkové náklady dosáhly 655.616,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje představovala částku 300.000,- Kč.

 

Rozšíření VO v obci VidovRozšíření VO v obci VidovRozšíření VO v obci VidovRozšíření VO v obci Vidov

Chodník podél silnice SIII -15523

Největší a nejsložitější investiční akce v roce 2021. Celkové výdaje na kompletní realizaci stavby činily 2 325 025Kč. Na realizaci se obci podařilo získat dotaci ve výši 835 999Kč. 
 

Tvořivé kroužky pro děti

Logo Jihočeského kraje  Cílem projektu je pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vede p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Jsou pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“. Kroužky pro děti jsou oblíbené, probíhají již několikátý rok a jsou pozitivně hodnoceny i rodiči. Přispívají k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí. Na podporu kroužků se obci podařilo získat dotaci ve výši 19 641Kč od Jihočeského kraje. 

                                                 Papírový draciVýtvory sněhuláků