Kontejnery na textil

Sběr starého oblečení, bot a hraček

Kontejner na sběr starého oblečení, bot  a hračekV rámci lepšího nakládání s odpady a snahou minimalizovat produkci odpadu byl na návsi umístěn kontejner na nepotřebné oblečení, boty a hračky. Kontejner je určen na veškeré oděvy, boty, harčky(tvrdé i měkké), kabelky, bytový textil(záclony, závěsy), prostěradla, povlečení apod.. Nepotřebný textil odevzdávejte čistý a v igelitovém pytli či tašce. Dvě třetiny takto separovaného textilu slouží dále svému původnímu účelu prostřednictvím neziskových organizací (Nadace Sova, Adra, SOS Textil, ČČK, Armáda Spásy a další), zbylá třetina je průmyslově zpracována.
Od ledna 2020 je kontejner  na nepotřebné oblečení, boty a hračky umístěn i před sběrným dvorem.

Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé, zeminou nebo ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek. Tento textilní odpad můžete odevzdat do sběrného dvora.