Projekty realizované v roce 2015

Dokončení pódia a pergoly ve sportovním areálu

Byly dokončeny práce na dostavbě pódia a pergoly ve sportovním areálu, včetně odhlučnění. Náklady činily 402 749Kč. Obec získala na realizaci finanční prosředky z POV Jihočeského kraje ve výši 200 000Kč.


Obnova přirozené funkce vodního toku

V rámci opravy povodňových škod byla realizována akce "Obnova přirozené funkce vodního toku" na Nedabylském potoce od brodu ke mlýnu. Celkové náklady, včetně stavebních prací na levém břehu za brodem, činily 898 091Kč. Obec na realizaci získala dotaci ze státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši 540 822Kč.


Výtvarné kroužky pro děti

Obec stejně jako v předchozích letech získala grant z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží na pořádání výtvarných kroužků pro děti ve výši 20 000Kč.