Obecně závazné vyhlášky (OZV)
OZV obce Vidov č.1/2022 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV obce Vidov č.2/2022 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška- vodné stočné ve dvousložkové formě
OZV obce Vidov č.1/2011 o místních poplatcích
OZV o veřejném pořádku