Obecně závazné vyhlášky (OZV)
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Vidova