Rada obce

Rada obce

V malých obcích jako je Vidov není rada volena, pravomoce rady přechází na starostu, částečně na zastupitele.