Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce Komise
starosta Ing. Tomáš Šedivý 724181747 Starosta Předseda povodňové komise
místostarosta Mgr. Tomáš Hanus 605424776 Místostarosta Člen povodňové komise
Jan Anton Člen kontrolního výboru
Miroslav Dvořák
Ivan Habrda
RNDr. Vladimír Kostka
Michal Kutiš Člen kontrolního výboru
Bc. Kamila Lidralová Předsedkyně kontrolního výboru
Michal Makoč Předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.