Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.09.2022 - 23.09.2026 / Složení zastupitelstva: 20.10.2022 - 23.09.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - 23.09.2026
Složení platné v období: 20.10.2022 - 23.09.2026

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Tomáš Šedivý
E-mail: starosta@vidov.cz
Telefon: 724181747
Funkce: Starosta
Komise: Předseda povodňové komise

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Tomáš Hanus
E-mail: mistostarosta@vidov.cz
Telefon: 605424776
Funkce: Místostarosta
Komise: Člen povodňové komise

Jméno: Miroslav Dvořák

Jméno: Luboš Fiedler
Funkce: Člen finančního výboru

Jméno: Bc. Kamila Frčková

Jméno: Ivan Habrda
Funkce: Předseda kontrolního výboru

Jméno: RNDr. Vladimír Kostka

Jméno: Mgr. Miroslav Kruba
Funkce: Předseda finančního výboru

Jméno: Michal Kutiš


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.