Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Tomáš Šedivý
Telefon: 724181747
Funkce: Starosta
Komise: Předseda povodňové komise

Pozice: místostarosta
Jméno: Mgr. Tomáš Hanus
Telefon: 605424776
Funkce: Místostarosta
Komise: Člen povodňové komise

Jméno: Jan Anton
Funkce: Člen kontrolního výboru

Jméno: Miroslav Dvořák

Jméno: Ivan Habrda

Jméno: RNDr. Vladimír Kostka

Jméno: Michal Kutiš
Funkce: Člen kontrolního výboru

Jméno: Bc. Kamila Lidralová
Funkce: Předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Michal Makoč
Funkce: Předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.