Poplatky

Ceník služeb a poplatků platný od 1.1.2024

Ceník služeb a poplatků  - 2024

 

1. Použití mechanizace s obsluhou:  800 Kč/hod,  min. poplatek  400 Kč

- přistavení kontejneru ze sběrného dvora 500 Kč

- použití nákladního automobilu 25 Kč/km (mimo obec)

2. Kopírování, tisk: 

Černobílé - A4 jednostranná 1 Kč        Barevné - A4 jednostranná 2 Kč       

                 A3 jednostranná 2 Kč                       A3 jednostranná 4 Kč

                 A4 oboustranná  2 Kč                       A4 oboustranná  4 Kč

                 A3 oboustranná  4 Kč                       A3 oboustranná  8 Kč 

3. Ceny dřeva – dle aktuální situace, informace na www.vidov.cz

4. Místní poplatky:

- místní poplatek za odpad osoba trvale hlášená k pobytu – 900 Kč/rok

- místní poplatek za odpad za neobydlenou rekreační nemovitost s č.ev. – 600  Kč/rok dle schválené vyhlášky

- místní poplatek za psa – 200 Kč/rok (důchodci – 50% výše poplatku)

5. Poplatky vybírané obecním úřadem dle zvl. právních předpisů:

podléhá změně zákona od 1.1.2024

Ověření podpisu: 30 Kč

Ověření kopie: 30 Kč/A4

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50 Kč

Poplatek za rozhodnutí o napojení

nemovitosti na místní komunikaci:  500 Kč

6.Hrazení nákladů za vyhledání informací dle zákona č.106/2000 Sb.:

- za každou započatou čtvrthodinu :  200,-  Kč

- materiálové náklady: dle ceny kopírování případně ceny nosičů dat

- doručovací náklady: dle ceníku poštovních služeb

7.Pronájem ubytovací kapacity (chata č.e.311)  

- pronájem chaty -500K č/den + spotřeba energií (počet osob 4 a více)

- počet osob 1-3 - 350 Kč/den + spotřeba energií

-při pobytu delším než 3 dny možná sleva až 15%

8.Pronájem Spolkového domu (SD):

- pronájem SD na nekomerční akci (pouze pro obyvatele Vidova) :  600 Kč/den (včetně energií)

- pronájem SD na komerční akce: 1000 Kč/den (včetně energií)

- vzdělávací, tvořivé kurzy, besedy pro dospělé: 10% z výtěžku z kurzovného či prodeje vstupenek, max. však 1000,-Kč/den (včetně energií)

- příměstský tábor - 10% z ceny bez stravného

- akce spolků se sídlem v obci zdarma

9.Pronájem pergoly:

- pronájem pergoly (pouze pro obyvatele Vidova):  2000 Kč/den + energie

                                (elektřina 10 Kč/kWh, voda 120 Kč/m3)

- akce spolků se sídlem v obci pronájem  zdarma, pouze platba za spotřebu energií

10.Prodej knih a map

- Vidov 1357 – 2017   480 Kč

- Malše romantická kráska  120 Kč

- Stropnice – příběh psaný řekou  350 Kč

- Najdi svůj strom v krajině Doudlebů  150 Kč

- Malovaná mapa Českobudějovicka   100 Kč

- Kraj pod Mandelsteinem   330 Kč

- Doudlebsko krajina venkova   250 Kč

- pohlednice   10 Kč

 

11.Prodej štěpky a substrátu pro terénní úpravy

- 500 Kč/m3, 40 Kč/kolečko

 

12. Nakládání s odpady

  1. Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

         - zapojení podnikatele s trvalým pobytem………….200Kč/rok + poplatky za využití sběrného dvora dle aktuálního ceníku 

         - zapojení podnikatele bez trvalého pobytu………… 1500 Kč/rok + poplatky za využití sběrného dvora dle aktuálního ceníku 

         - ceník sběrného dvora:

         - Dřevo………………………..1kg/1 Kč,

         - Papír………………………… 1kg/1 Kč,

         - Plasty………………………..1m3/100 Kč, 100l/ 10 Kč , 1kg/ 2 Kč,

          - Objemný odpad………..1kg/3 Kč,

          - Nebezpečný odpad……1kg/15 Kč,

          - Sklo……………………………1kg/7 Kč.

 

  1. Poplatek za uložení stavebního a demoličního odpadu
     
  • Fyzické osoby mohou bezplatně předávat stavební a demoliční odpad ve sběrném dvoře pouze v omezeném množství 0,5 m3/osobu/rok. Cena za uložení odpadu nad výše uvedený objem činí:  
  • 1m3/2220 Kč, 0,5m3/1110 Kč, 0,1m3/222 Kč

 

 Ve Vidově, 13.12.2023

                                                                                                  Ing. Tomáš Šedivý v.r.

                                                                                                          starosta