Poplatky

Ceník služeb

Ceník služeb a poplatků

1. Použití mechanizace s obsluhou: 600,- Kč/hod,  min. poplatek  150,- Kč

2. Kopírování  černobílé: A4 jednostranná 1,- Kč

                                             A3 jednostranná 2,- Kč

                                             A4 oboustranná  2,- Kč

                                             A3 oboustranná  4,- Kč

3. Ceny dřeva – dle aktuální situace

4. Ceny svozu odpadu:

- roční poplatek 600 na kalendářní rok za trvale hlášeného nebo
600Kč na kalendářní rok za nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná      fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,  ve které není přihlášená žádná fyzická osoba jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně (tzn. jedna nemovitost, jedenkrát  600Kč, platbu může provést kterýkoliv ze spoluvlastníků. Při platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol). 

- využívání služeb sběerného dvora je pro trvale hlášené obyvatele zdarma 

5. Další poplatky vybírané obecním úřadem:

Ověření podpisu: 30,- Kč

Ověření kopie: 30,- Kč/A4

Poplatek za psa – 200,- Kč/rok

- důchodci – 50% výše poplatku

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,- Kč

Poplatek za rozhodnutí o napojení nemovitosti na místní komunikaci:  500,- Kč

6.Hrazení nákladů za vyhledání informací dle zákona č.106/2000 Sb.:

- za každou započatou čtvrthodinu :    150,-  Kč

- materiálové náklady: dle ceny kopírování případně ceny nosičů dat

- doručovací náklady: dle ceníku poštovních služeb

7.Pronájem obytovací kapacity (chata č.e.311)  

- pronájem chaty -480,- Kč/den + spotřeba energií (počet osob 4 a více)

- počet osob 1-3 - 300,- Kč/den + spotřeba energií

-při pobytu delším než 3 dny možná sleva 15%

8.Pronájem Spolkového domu (SD):

- pronájem SD na nekomerční akci (pouze pro obyvatele Vidova) :  300Kč/den (včetně energií)

- pronájem SD na komerční akci  :  500Kč/den (včetně energií)

- vzdělávací, tvořivé kurzy, besedy pro dospělé : 10% z výtěžku z kurzovného či prodeje vstupenek, max. však 500,-Kč/den (včetně energií)

- příměstský tábor - 10% z ceny bez stravného

  9.Pronájem pergoly:

- pronájem pergoly (pouze pro obyvatele Vidova) :  500Kč/den + energie

10. Substrát pro terénní úpravy:

- 400Kč za 1m, kolečko - 30 Kč 

11. Pronájem kurtu na plážový volejbal:
      150Kč/hod. platba a rezervace v Hospůdce Na návsi (tel. 603 915 574)

 

 

Ve Vidově, 10.5.2021

                                                                                                   Ing. Tomáš Šedivý