Poplatky

Ceník služeb

Ceník služeb a poplatků

1. Použití mechanizace s obsluhou: 600,- Kč/hod,  min. poplatek  150,- Kč

2. Kopírování  černobílé: A4 jednostranná 1,- Kč

                                             A3 jednostranná 2,- Kč

                                             A4 oboustranná  2,- Kč

                                             A3 oboustranná  4,- Kč

3. Ceny dřeva – dle aktuální situace

4. Ceny svozu odpadu:

- týdenní  svoz - 3400 Kč

- čtrnáctidenní - 2100 Kč

- měsíční 1200 Kč (senioři žijící v domácnosti samostatně - 600Kč)

- jednorázový  výsyp (ucho) 100 

- pytel na KO 110 

- pytel na PET-zdarma 

- kontejner 1100 l  KO 20.000 Kč

- separovaný sběr, velkoobjemový a nebezpečný odpad, bioodpad – zdarma pro trvale hlášené   obyvatele 

5. Další poplatky vybírané obecním úřadem:

Ověření podpisu: 30,- Kč

Ověření kopie: 30,- Kč/A4

Poplatek za psa – 200,- Kč/rok

- ostatní – důchodci – 50% výše poplatku

- pes do stáří 3 měsíců – zdarma

- pes z útulku - 1 rok zdarma

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,- Kč

Poplatek za rozhodnutí o napojení

nemovitosti na místní komunikaci:  500,- Kč

6.Hrazení nákladů za vyhledání informací dle zákona č.106/2000 Sb.:

- za každou započatou čtvrthodinu :    150,-  Kč

- materiálové náklady: dle ceny kopírování případně ceny nosičů dat

- doručovací náklady: dle ceníku poštovních služeb

7.Pronájem obytovací kapacity (chata č.e.311)  

- pronájem chaty -480,- Kč/den + spotřeba energií (počet osob 4 a více)

- počet osob 1-3 - 300,- Kč/den + spotřeba energií

-při pobytu delším než 3 dny možná sleva 15%

8.Pronájem Spolkového domu (SD):

- pronájem SD na nekomerční akci (pouze pro obyvatele Vidova) :  300Kč/den (včetně energií)

- pronájem SD na komerční akci  :  500Kč/den (včetně energií)

- vzdělávací, tvořivé kurzy, besedy pro dospělé : 10% z výtěžku z kurzovného či prodeje vstupenek, max. však 500,-Kč/den (včetně energií)

- příměstský tábor - 10% z ceny bez stravného

  9.Pronájem pergoly:

- pronájem pergoly (pouze pro obyvatele Vidova) :  500Kč/den + energie

10. Substrát pro terénní úpravy:

- 400Kč za 1m, kolečko - 30 Kč 

11. Pronájem kurtu na plážový volejbal:
      150Kč/hod. platba a rezervace v Hospůdce Na návsi (tel. 603 915 574)

 

 

Ve Vidově, 10.5.2021

                                                                                                   Ing. Tomáš Šedivý