Úřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2023
Závěrečný účet DSO Svazková škola MALŠE za rok 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
Osvědčení o úspoře emisí - Obec Vidov
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2023
Nalezený pes - vyhlášení nálezu
Tvořivé kurzy v roce 2024
Porucha veřejného osvětlení
Střednědobý výhled DSO Svazková škola MALŠE 2025-2027
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE pro rok 2024
Střednědobý výhled obce Vidov 2025-2027
Rozpočtové opatření č. 9/2023
Rozpočet obce Vidov pro rok 2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023
Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší 2025 - 2027
Rozpočet SMO Pomalší pro rok 2024
Pozvánka na schůzi
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vidov 2025-2027
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2024
SMO region Pomalší - návrh rozpočtu pro rok 2024 a návrh rozpočtového výhledu 2025-2027
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Dobrovolný svazek obcí Svazková škola MALŠE - rozpočet pro rok 2023, střednědobý rozpočtový výhled 2024-2026
Projekt svazkové školy ve Vidově
Usnesení
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2022
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2022
Střednědobý rozpočtový výhled SMO Pomalší
Rozpočet SMO Pomalší 2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vidov 2024-2027
Rozpočet obce Vidov pro rok 2023
OZV obce Vidov č. 2/2022 o místním poplatku za odpadové hospodářství
OZV obce Vidov č. 1/2022 o systému odpadového hospodářství
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 2/2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2022
Návrh rozpočtu SMO Pomalší 2023
Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací
Schválený rozpočet obce Vidov pro rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Vidov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh střednědobého výhledu SMO Pomalší na rok 2023 - 2025
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov
Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2021
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2021
Návrh rozpočtového výhledu SMO
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled 2022-2025
Oznámení o záměru uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
Informační leták COVID vs. chřipka
Dopravní podnik ČB, a.s. - oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Opis výsledku hlasování v okrsku
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Smlouva o poskytnutí dotace
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn