Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR
Zemědělský podnik Malše a.s. Roudné přijímá brigádníky na sklizeň zelí
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - část k.ú. Vidov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k volbám do Parlamentu ČR
Aukční vyhláška
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2020
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov
Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2021
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2021
Návrh rozpočtového výhledu SMO
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled 2022-2025
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o záměru uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
Informační leták COVID vs. chřipka
Dopravní podnik ČB, a.s. - oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Opis výsledku hlasování v okrsku
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Smlouva o poskytnutí dotace
Opatření obecné povahy
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn