Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Pozvánka na schůzi dne 4.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Kompletní uzavírka Plavské ulice
Smlouva o poskytnutí dotace
Změna úředních hodin od 20.4.2020
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší za rok 2019
Pojízdná prodejna ve Vidově
Lepší informovanost občanů
Opatření obecné povahy
Usnesení vlády z 23.3.2020
Informace o nakládání s odpadem v době epidemie
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn