Úřední deska
Ukončení nařízení Státní veterinární správy k ohnisku HPAI v k.ú. České Budějovice 4
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Schválený rozpočet obce Vidov pro rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Vidov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh střednědobého výhledu SMO Pomalší na rok 2023 - 2025
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Zemědělský podnik Malše a.s. Roudné přijímá brigádníky na sklizeň zelí
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2020
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov
Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2021
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2021
Návrh rozpočtového výhledu SMO
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled 2022-2025
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o záměru uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
Informační leták COVID vs. chřipka
Dopravní podnik ČB, a.s. - oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Opis výsledku hlasování v okrsku
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Smlouva o poskytnutí dotace
Opatření obecné povahy
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn