Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pozvánka na schůzi
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu obce Vidov za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov
Návrh závěrečného účtu SMO 2020
Sčítání lidu, domů a bytů - informace
Zápis dětí do Mateřské školy Plav
Informativní rozbor pitné vody - nabídka
Uzavírka silnice na Nové Hodějovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2021
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2021
Návrh rozpočtového výhledu SMO
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled 2022-2025
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o záměru uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
Informační leták COVID vs. chřipka
Dopravní podnik ČB, a.s. - oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Opis výsledku hlasování v okrsku
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Smlouva o poskytnutí dotace
Opatření obecné povahy
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn