Úřední deska
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Milostivé léto II.
Komunální volby 2022 - Jak upravit hlasovací lístek - návod
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele pro volby do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volby 2022
Informace k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2022, podle § 21 odst. 4) a § 27 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb., v pl. znění
Závěrečný účet obce Vidov za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb. o poskytování informací
Veřejná sbírka na pomoc Ukrajině.
Informace správce poplatku
Informační leták „Jak správně vytápět“
Střednědobý výhled roku 2023-2026 obce Vidov
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Schválený rozpočet obce Vidov pro rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Vidov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh střednědobého výhledu SMO Pomalší na rok 2023 - 2025
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidov
Rozpočet obce na rok 2021
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2021
Návrh rozpočtu obce Vidov pro rok 2021
Návrh rozpočtového výhledu SMO
Návrh - střednědobý rozpočtový výhled 2022-2025
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o záměru uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu
Informační leták COVID vs. chřipka
Dopravní podnik ČB, a.s. - oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Opis výsledku hlasování v okrsku
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie
Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2019
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice
Opatření obecné povahy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidov
Oznámení stavebního řízení bez ústního jednání

Drážní úřad - oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou


Smlouva o poskytnutí dotace
Opatření obecné povahy
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Úřední deska - archiv změn