Úřední deska
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků p.č.25/8 a 47/3 v k.ú. Vidov
Vyhlášení záměru prodeje části pozemků p.č. 116/1 a 113/2
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2024
Rozpočet na rok 2020
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Návrh -rozpočtu na rok 2020 Pomalší, návrh střednědobý výhled
Obecně závazná vyhláška- vodné stočné ve dvousložkové formě
E-ON -vlastníci
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách
Závěrečný účet Pomalší 2018
Smlouva o poskytnutí dotace
Závěrečný účet 2018
Výroční zpráva za rok 2018
Střednědobý výhled Pomalší
Schválený rozpočet na rok 2019 Pomalší
Střednědobý výhled
Schválený rozpočet na rok 2019+ plnění rozpočtu roku 2018
Informace k ochraně osobních údajú
Smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva
Smlouva o dotaci
Úřední deska - archiv změn