Úřední deska
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č.11
Obecně závazná vyhláška- vodné stočné
E-ON -vlastníci
Oznámení o výběrovým řízení s aukcí
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách
Rozpočtové opatření č.10
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.9
Rozpočtové opatření č.8
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.5
Závěrečný účet Pomalší 2018
Smlouva o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet 2018
Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva za rok 2018
Střednědobý výhled Pomalší
Schválený rozpočet na rok 2019 Pomalší
Střednědobý výhled
Schválený rozpočet na rok 2019+ plnění rozpočtu roku 2018
Informace k ochraně osobních údajú
Smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva
Smlouva o dotaci
Úřední deska - archiv změn