Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko prakticky zahájila činnost. Nabrala členy a představila základy programu na podporu turistického rozvoje oblasti.

 

Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska. To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko – Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách. V úterý 9. února proběhla řádná valná hromada, do spolku vstoupili první členové (k 21.3. je jich evidováno 20)   a byl zvolen výkonný výbor. Předsedou výkonného výboru byl na řádném jednání zvolen starosta Kaplice Pavel Talíř, místopředsedkyní pan Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů. Organizačními záležitostmi a praktickým fungováním spolku se zabývá produktový manažer, který vzešel z výběrového řízení, které proběhlo již na konci minulého roku. Do funkce nastoupil Michal Jarolímek, který již má zkušenosti s prací v mikroregionálních spolcích v oblasti Novohradska.

 

„Prvním krokem, posláním do prvního roku fungování, bude stabilizovat organizaci. Přizvat členy, stanovit výkonné orgány a zajistit její plnohodnotné fungování,“ upřesňuje Michal Jarolímek a dodává: „Myslím si, že bude potřeba stanovit expertní tým, který bude společně s manažerem konzultovat jednotlivé kroky a jehož členové budou přispívat vlastními odbornými poznatky.“

 

Navenek je cíl spolku pro letošní rok jasný: Najít silná témata, která definují území a v návaznosti na to způsob jejich komunikace a propagace.  Výkonný výbor na svém březnovém jednání odsouhlasil plán práce na rok 2016, z něhož lze upozornit především na tyto aktivity:

  1. Zajistit propagaci turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko na veletrzích cestovního ruchu (Pasov, České Budějovice, Plzeň)
  2. Vytvořit „kalendář“ kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí, které se budou konat v obcích turistické oblasti od května do prosince 2016 a distribuovat tento materiál do všech obcí regionu, na informační centra a na další místa s koncentrací návštěvníků
  3. Provést důkladné místní šetření v území za účelem vytvoření podrobné databáze turistických cílů, ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb a využít tuto databázi k vytvoření katalogu služeb a cílů v turistické oblasti.
  4. Vytvořit tištěný propagační materiál, který by pokryl celou turistickou oblast a byl využitelný pro propagaci sezony 2017.  
  5. Propagovat turistickou oblast pomocí sociálních sítí (facebook, instagram)

 

„Chceme propagovat naše území na úrovni tzv. měkké turistiky v konkurenci přilehlých oblastí, které lze označit za adrenalinovější. To jsou Lipno, Český Krumlov, Třeboň a České Budějovice, “ říká k plánům spolku jeho předseda a zároveň starosta města Kaplice Pavel Talíř, který byl dříve i předsedou přípravného výboru.

 

Cílovou skupinou pro oblast Novohradska – Doudlebska jsou aktivní turisté či rodiny, které mají rádi čistou přírodu a bezpečné prostředí, pěší či cykloturistiku. „Chceme podpořit místní pensiony a další pevná ubytovací zařízení stejně, jako turistickou nabídku a infrastrukturu jednotlivých zúčastněných obcí,“ doplňuje Jarolímek. Podle statutu spolku mohou být členy fyzické osoby i organizace. V současné době je tento poměr 7 (fyzické osoby) :13 (organizace)  

 

Projekt této destinační společnosti není ojedinělý. Jedná se o synchronizovaný postup Jihočeského kraje a zejména Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ta vznik těchto destinačních společností nebo spolků podporuje základní investicí právě do služeb produktového manažera. Členové spolku pak dle konkrétních ustanovení statutů přispívají do rozpočtu členskými příspěvky. Plánováno je osm až deset stejně orientovaných subjektů v celém kraji.

 

Vedení destinační společnosti:
Mgr. Pavel Talíř - předseda
Mgr. Věra Korčaková - místopředsedkyně

Zvolení členové 9členného výkonného výboru na jednání řádné Valné hromady spolku (Trhové Sviny, 9. 2. 2016):

Mgr. Pavel Talíř, Jaroslav Bartizal, Radek Kocanda, Jaroslav Zeman, David Stibor, Václav Cvach, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Věra Korčaková, Magdalena Hluštíková
 

Kontaktní údaje pro zájemce o podrobnější informace

Mgr. Michal Jarolímek

Tel: 776296285

E-mail: novnos@tiscali.cz

 

Tento článek byl vytvořen s využitím tiskové zprávy Jana Bohdala (PR specialista města Kaplice)

 

                                                               za spolek Novohradsko – Doudlebsko

                                                                                       Michal Jarolímek