Projekty realizované v roce 2023

Sociální zázemí ve sportovním areálu

Logo JK   Největší investicí obce v roce 2023 byla výstavba objektu zázemí sportovního areálu. Stavba probíhala od června do září,  kolaudační souhlas byl vydán v říjnu. Původní projekt byl zpracován již v roce 2011 Ing.arch.Urbancem jako součást celého areálu. Od té doby byla vybudována pergola s pódiem, teprve v letošním roce se však podařilo dobudovat také původně plánované zázemí, které posouvá celý areál k vyššímu uživatelskému komfortu. Stavbu prováděla na základě výběrového řízení  firma Demostav s.r.o., Hluboká nad Vltavou. Celkové náklady stavby dosáhly 5,163 mil. Kč, z toho obec získala podporu z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve  výši 2mil. Kč.

Foto objektuBufet


Kroužky pro děti v Obci Vidov

LOGO JK   Cílem grantu bylo pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vedla p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce, probíhaly od ledna do října 2023. Byly pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“ s účastí  14 dětí, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“  s účastí 5 dětí. Kroužků se tedy zúčastnilo celkem 19 dětí. Kroužky byly pozitivně hodnoceny i rodiči dětí, přispěly k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí. Zároveň byl doplněna skříň na přezůvky a boty se sedátkem pro přezouvání.

Výrobky 1Výrobek 2Výrobek 3