Plánované projekty a podané žádosti na rok 2024

Plánované projekty

V roce 2024 byly podány tyto žádosti:

 • Z již schválených dotací bude letos realizována další část úprav návsi, konkrétně okolí zásilkovny a křížku. Dotace je čerpána přes MAS Pomalší.
   
 • Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje je podána žádost o rozšíření a částečnou výměnu svítidel veřejného osvětlení. Rozšíření se týká lokality spodní komunikace v zahrádkách (nad areálem TESERA), kde budou doplněny dva osvětlovací body. Výměna stávajících sodíkových svítidel za nová LED svítidla s nižší spotřebou je plánována celkem na třinácti sloupech VO. Jedná se o cestu k brodu, ulici u starých řadovek a svítidla v lokalitě bytovek a okalů.
   
 • Do Programu oprav místních komunikací JK je podána žádost o kompletní rekonstrukci panelové cesty. Jedná se relativně frekventovanou cestu sloužící jako přístup do sportovního areálu a do sběrného dvora. Rekonstrukcí komunikace by došlo ke zlepšení  komfortu jízdy, zvláště snížení hlučnosti. Projekt počítá s vybudováním zpomalovacích prvků, neboť komunikace se nachází v obytné zóně.
   
 • Podána byla žádost o dotaci od Jihočeského kraje na pořádání výtvarných kurzů pro děti ve Spolkovém domě z programu Práce s dětmi a mládeží.
   
 • Z prostředků Agentury ochrany přírody a krajiny je žádáno na výsadbu stromů podél travnaté cesty v poli u dálnice D3. Předpokládaný termín výsadby je v říjnu tohoto roku formou spoluúčasti obyvatel obce. Celkem vysadíme 32 ks vzrostlých stromů s balem výšky cca 3m, a to duby, olše a lípy.
   
 • Ve stadiu schvalování je také žádost o pořízení 4ks laviček z kulatiny do krajiny prostřednictvím společného projektu turistické oblasti Novohradsko  Doudlebsko jejíž jsme součástí. V loňském roce jsme z podobného projektu pořídily 5ks setů z kulatiny.