Organizační struktura obce

Organizační struktura obce a obecního úřadu

Organizační struktura obce a obecního úřadu platná k 1.11.2018

 

1) Zastupitelstvo

Starosta – Ing.Tomáš Šedivý

Místostarosta – Mgr.Tomáš Hanus

Kontrolní výbor – předseda - Bc. Kamila Lidralová

                       - členové – Jan Anton, Michal Kutiš

Finanční výbor – předseda – Michal Makoč

                      - členové – Ing.Jiřina Lišková, P. Antonová

 

2) Komise starosty                            

Komise pro veřejné zakázky - předsedkyně – Jana Andrlová, Dis

Kulturní komise - předsedkyně - Mgr. Andrea Haines

Povodňová komise – Ing.Tomáš Šedivý,  Mgr.Tomáš Hanus, Tomáš  

                              Srbený, Ivan Červenka

 

3) Zaměstnanci obce

Údržba obce – Ivan Červenka + sezónní zaměstnanci

Provoz sběrného dvora – Vladimír Severin, Michal Kutiš, David Andrle

Zimní údržba obce (v případě potřeby) - Michal Kutiš, David Andrle

 

4) Obecní úřad

Starosta – Ing.Tomáš Šedivý(uvolněný)

Místostarosta – Mgr.Tomáš Hanus(neuvolněný)

Zaměstnanec obecního úřadu – Ivana Čížková-účetní