Organizační struktura obce

Organizační struktura obce a obecního úřadu

Organizační struktura obce a obecního úřadu platná od 20.10.2022

 

1) Zastupitelstvo

Starosta – Ing.Tomáš Šedivý

Místostarosta – Mgr.Tomáš Hanus

Členové - Miroslav Dvořák, Luboš Fiedler, Bc. Kamila Frčková, Ivan Habrda, RNDr. Vladimír Kostka, Mgr.
               Miroslav Kruba, Michal Kutiš

Kontrolní výbor – předseda - Ivan Habrda 

                        - členové – Jana Andrlová, Dis, Bc. Lukáš Rajzl

Finanční výbor – předseda – Mgr. Miroslav Kruba

                       - členové – Luboš Fiedler, Mgr. Andrea Haines

2) Komise starosty                            

Komise pro veřejné zakázky - předsedkyně – Jana Andrlová, Dis

Kulturní komise - předsedkyně - Mgr. Andrea Haines

3) Zaměstnanci obce

Údržba obce – Martin Chadt + sezónní zaměstnanci

Provoz sběrného dvora – Vladimír Severin, Michal Kutiš, David Andrle

Zimní údržba obce (v případě potřeby) - Michal Kutiš, David Andrle

4) Obecní úřad

Starosta – Ing.Tomáš Šedivý(uvolněný)

Místostarosta – Mgr.Tomáš Hanus(neuvolněný)

Zaměstnanec obecního úřadu – Ivana Čížková-účetní

5) JSDH obce Vidov 

Velitel - Milan Frček