Bioodpad

Bioodpad

     Bioodpad je možné odkládat do hnědých nádob (systém door to door) s pravidelným svozem. O zapůjčení nádob je nutné požádat obecní úřad (osobně, e-mailem). Je možné požádat i o zapůjčení kompostéru a kompostovat na vlastním pozemku. Obě zápůjčky jsou zdarma. Větve a bioodpad ze zahrad lze odložit na určené místo vedle sběrného dvora, kde je na listí a trávu přistaven kontejner.