Projekty realizované v roce 2014

Výtvarné kroužky pro děti

Obec stejně jako v předchozích letech získala grant z Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží na pořádání výtvarných kroužků pro děti ve výši 20 000Kč.


Sběrný dvůr

Projekt, realizovaný v letech 2013-2014, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu bylo vybudování sběrného dvora v obci Vidov včetně pořízení vybavení. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 83t/rok.

 Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 660 979Kč, z toho byl příspěvekz fondu EU 2 261 832Kč(85%) a příspěvek z fondu SFŽP ČR 133 048Kč(5%) a příspěvek obce Vidov 266 099Kč(10%).

Regionální biocentrum "V Rybníce" -tvorba tůní

 

 


Regionální biocentrum "V Rybníce" -tvorba tůní

     Za finanční podpory OPŽP/ ERDF byly vybudovány tůně v k. ú. Vidov. V rámci realizace bylo vyhloubeno 10 tůní, na jedné tůni je vybudován balvanitý skluz, propustek s hradítkem, přítoková a propojovací stoka. Součástí projektu byly terénní a vegetační úpravy v okolí tůní.

     Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 675 436Kč, z toho byl příspěvekz fondu EU 2 541 664Kč(95%) a příspěvek z fondu SFŽP ČR 133 772Kč(5%).

Regionální biocentrum "V Rybníce" -tvorba tůní

 

 

 


Výstavba chodníků podél SIII/15523 k.ú. Vidov – 1. část – II. a III. etapa

Investor: Obec Vidov

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. OZ České Budějovice

Termín výstavby: 9/2014 – 10/2014

Reg. č. projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02793

Tento projekt „Výstavba chodníků podél SIII/15523 k.ú. Vidov – 1. část – II. a III. etapa“  byla spolufinancována Evropskou unií.

Fyzická realizace projektu – 26.11.2014

Celková cena díla - 4 740 195,87 vč. DPH (z toho dotace - 3 239 582,11 vč.DPH)

 

Logo ROP 

Informační deska                Chodník                Vjezd do řadovek                 Chodník - pohled k zastávce