Vidovský spolek vína

Vidovský spolek vína z.s.

     Zapsaný Vidovský spolek vína vznikl v roce 2022 a jeho hlavním účelem je propagace a podpora rozvoje dobrého vína. Rádi bychom z milovníků vína udělali znalce a vzdělávali se v oblasti vinařské kultury.

Hlavní cíle a činností spolku jsou zejména:

·         Propagace odrůd vín a vinařů

·         Pořádání degustací, seminářů a přednášek

·         Pořádání kulturních akcí

·         Informování veřejnosti o nových trendech

·         Pořádání výletů za dobrým vínem

·         Poznávání vinařských oblastí pěšky nebo ze sedla

·         Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví v obce

·         Přispívání ke kulturnímu životu obce a posilování sousedských vztahů

Vstup do spolku je možný, o přijetí rozhoduje výbor spolku.

Předsedkyní spolku a kontaktní osobou je paní Iva Toncarová.