Projekty realizované v roce 2020

Realizace křižovatky u Spolkového domu

Logo Jihočeského kraje     V roce 2020 byla realizována výstavba křižovatky u Spolkového domu. Celková cena díla činila 938 032 Kč včetně DPH. Na realizaci se podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 300 000Kč.

 

Křižovatka před 1 Fotky křižovatky po 1Křižovatka před 2Křižovatka po 2


Rekonsktrukce dětského hřiště a workout

Hřiště pro nejmenší     Jak jste si mohli všimnout, proběhla  rekonstrukce dětského hřiště a doplnění sportovního areálu o nové herní prvky. Na dětské hřiště byla nainstalována nová čtyřvěžová sestava pro menší děti.  Ve sportovním areálu bylo instalováno workoutové hřiště s dopadovou plochou a tři venkovní fitness prky. Celkové náklady na všechy prvky byly ve výši 560 912Kč včetně DPH.  Na realizaci všech prvků byla podána žádost o dotaci z MMR, která byla úspěšná a obec obdržela  dotaci v celkové výši 390 000Kč.

Workout

 

Tvořivé kroužky pro děti

Logo Jihočeského kraje  Cílem projektu je pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vede p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Jsou pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“. Kroužky pro děti jsou oblíbené, probíhají již několikátý rok a jsou pozitivně hodnoceny i rodiči. Přispívají k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí. Na podporu kroužků se obci podařilo získat dotaci ve výši 24 455,18Kč od Jihočeského kraje. 

                                                 Papírový draciVýtvory sněhuláků