Současnost

Současnost

Fotografie Obecního úřadu

     Samostatnost Vidova byla obnovena v roce 1990. Od roku 1993 je Vidov členem Svazku měst a obcí regionu Pomalší, od roku 1999 je zapojen v Programu obnovy venkova (POV) a od roku  2006  je členem Místní akční skupiny (MAS) Pomalší, což umožnuje efektivněji čerpat peníze  na  další rozvoj. V rámci naplňování tohoto programu byla roku 2000 na návsi postavena nová obecní budova, v jejímž prvním patře  dnes sídlí obecní úřad a v přízemí příjemná hospůdka s každodenním provozem, bylo kompletně rekonstruováno a rozšířeno veřejné osvětlení. 

Zastávka Na návsi      V rámci dalších úprav obce byla v roce 2002 na návsi postavena nová čekárna, opraven křížek a kaplička.  Po povodních v roce 2002, které obec zasáhly, byl v rámci protipovodňových opatření na Nedabylském potoce vybudován i rybník Jakub s protipovodńovým poldrem, který po svém zarybnění slouží místním milovníkům rybaření. Postupně se doplňuje zeleň v obci i v krajině, v roce 2003 byla vybudována také Naučná stezka "Krajinou proměn" s 12-ti zastávkami, jež návštěvníky seznamuje s okolím naší obce. 

 Nová řadová zástavba    V letech 2004-2008 proběhla v lokalitě "V domkách" výstavba řadových domů, čímž se počet obyvatel Vidova téměř zdvojnásobil. V současnosti má naše obec již 567 obyvatel. V rámci tohoto projektu byla realizována i stavba Spolkového domu, v jehož přízemí bylo před třemi lety zřízeno dámské i pánské kadeřnictví a nově upravené půdní prostory slouží k pořádání besed, dětských divadel, tvořivých kurzů pro děti i dospělé, či jazykových kurzů. V roce 2011 bylo ve sportovním areálu rekonstruováno kryté pódium a pergola pro cca 200 sedících návštěvníků sloužící k pořádání sportovních a Sportovní areálkulturních akcí. Ve sportovním areálu jsou k disozici hřiště na volejbal, nohejbal, plážový volejbal, malou kopanou a pro dětské hřiště s herními prvky pro malé i větší děti.V roce 2014 vzniklo v sousedství odkalovacích nádrží biocentrum "V Rybníce" a byla dokončena výstavba nového sběrného dvora. Postupně je rekonstruována a nově budována infrastruktura v obci (chodníky, vodovod, kanalizace).