Přátelé Vidova a okolí, o.s.

Přátelé Vidova a okolí, o.s.

Přátelé Vidova a okolí

Občanské sdružení Přátelé Vidova a okolí je dobrovolným nepolitickým nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona o sdružování občanů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Přípravný výbor svolal po registraci stanov ministerstvem vnitra ustavující členskou schůzi, která se konala 27.6.2005 ve Vidově. Na schůzi bylo dohodnuto oslovení obyvatel naší obce, aby ve sdružení nebyli pouze ti, kteří byli aktivní již před jeho založením, ale aby byla dána možnost zapojit se do činnosti i dalším lidem., kteří se ztotožňují s cíli sdružení a chtějí pomoci. Největší pořádanou akcí je "Zelnobraní", které se koná vždy koncem září. 

Členství
Stanovy umožňují tři formy účasti na aktivitách sdružení. Je to tedy členství řádné pro všechny, kteří si myslí, že by takové sdružení mělo existovat a mají ochotu něco, třeba i málo, dělat. Druhou možností je čestné členství, čestný člen platí dobrovolný příspěvek, má poradní hlas - vhodné pro vyjádření postoje, podporujícího sdružení a jeho činnost, spíše pro lidi, kteří nemohou z různých důvodů věnovat čas práci ve sdružení, ale chtějí jej podpořit a souhlasí s jeho činností. Poslední možností je příznivec sdružení - pro ty, kteří nechtějí být organizováni a řešit koncepční otázky sdružení či organizovat akce, chtějí však být informováni o činnosti sdružení a pomáhat především dobrovolnou prací. Poslední možností je příznivec sdružení - pro ty, kteří nechtějí být organizováni a řešit koncepční otázky sdružení či organizovat akce, chtějí však být informováni o činnosti sdružení a pomáhat především dobrovolnou prací.

Členské příspěvky
Členská schůze schválila následující výši příspěvků: řádný člen - jednotlivec 200,- Kč/rok, rodina 300,- Kč/rok, dítě do 18 let 50,- Kč, důchodce 50% sleva. Čestný člen a příznivec - dobrovolný příspěvek.

Cíle sdružení

  • práce s dětmi - dětský den, Velikonoce, divadlo pro děti, lampiónový průvod apod.
  • práce v obci a krajině - pomoc při úpravě veřejných prostranství, sázení stromů, údržba naučné stezky, vlastivědné vycházky pro veřejnost okolím obce
  • pořádání kulturně - společenských akcí - Zelnobraní, Vidovské léto, koncerty apod.


Výbor občanského sdružení Přátelé Vidova a okolí Přátelé Vidova a okolí

Více informací o spolku naleznete na: pratelevidova.webnode.cz

 

VidovLadislav Dvořák (místopředseda výboru)
technik, TřeboVidovLadislav Dvořák (místopředseda výboru)
technik, Třeboň