Projekty realizované v roce 2019

Chodník podél SIII/15523 - 1.část, IV.a. etapa

     V březnu 2020 byla obci proplacena dotace na zastávku a část chodníku v plné výši - 779 916,75Kč. Dotace byla realizována z IROP prostřednictvím MAS Pomalší. Součástí projektu bylo i vybudování přechodu pro chodce pro zvýšení bezpečnosti chodců u zastávky MHD.

Zastávka MHDChodník u zastávky     

     V roce 2019 byla realizována výstavba nového chodníku včetně zálivu autobusové zastávky. Celková cena díla činila 1 220 005,90Kč. Obci se podařilo prostřednictvím MAS Pomalší získat dotaci z EU ve výši 729 916,75Kč.

Informace o dotaciNový chodníkChodník - přechod