Projekty realizované v roce 2019

Vidov - obnova vodovodu, II. etapa - náves

Logo Jihočeského kraje     Projekt "Vidov - obnova vodovodu, II.etapa - náves" byl finančně podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů na dílo činila 1 326 874,12Kč.Výkop vodovodu       Výkop vodovodu