Projekty realizované v roce 2019

Výtvarné kroužky pro děti v obci Vidov 2019

Logo kraje     Cílem projektu bylo pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vedla p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Byly pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“ s účastí 15 dětí, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“ s účastí 15 dětí. Kroužků se tedy zúčastnilo celkem 30 dětí. Kroužky byly pozitivně hodnoceny i rodiči dětí, přispěly k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí.