Projekty realizované v roce 2020

Rekonsktrukce dětského hřiště a workout

Hřiště pro nejmenší     Jak jste si mohli všimnout, proběhla  rekonstrukce dětského hřiště a doplnění sportovního areálu o nové herní prvky. Na dětské hřiště byla nainstalována nová čtyřvěžová sestava pro menší děti.  Ve sportovním areálu bylo instalováno workoutové hřiště s dopadovou plochou a tři venkovní fitness prky. Celkové náklady na všechy prvky byly ve výši 560 912Kč včetně DPH.  Na realizaci všech prvků byla podána žádost o dotaci z MMR, která byla úspěšná a obec obdržela  dotaci v celkové výši 390 000Kč.

Workout