Projekty realizované v roce 2020

Tvořivé kroužky pro děti

Logo Jihočeského kraje  Cílem projektu je pořádání výtvarných kroužků pro děti v obci, což se podařilo realizovat. Kroužky vede p.Helena Irrová na základě dohody o provedení práce. Jsou pořádány celkem dva kroužky s rozlišením podle věku dětí - pro menší děti ve věku do 10 let s názvem „Tvořivá koťata“, pro větší děti nad 10 let pak s názvem „Tvořivá dílna“. Kroužky pro děti jsou oblíbené, probíhají již několikátý rok a jsou pozitivně hodnoceny i rodiči. Přispívají k aktivnímu využití volného času dětí přímo v místě jejich bydliště a získávání vztahu k obci, ve které žijí. Na podporu kroužků se obci podařilo získat dotaci ve výši 20 000Kč od Jihočeského kraje.