Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Vidova

V jednotlivých záložkách tohoto menu můžete nalézt všechny právní předpisy, k jejichž vydání je obec ze zákona zmocněna. Ohledně vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení se jedná o ustanovení § 10 - 12 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VIDOVA č. 2/2003
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU


Zastupitelstvo obce Vidov vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku. (obsah celé vyhlášky zobrazíte kliknutím na její název)

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VIDOVA č. 6/2003
O ODPADECH

Zastupitelstvo obce Vidov vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. (obsah celé vyhlášky zobrazíte kliknutím na její název)

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VIDOVA č. 1/2007
O ÚHRADĚ VODNÉHO A STOČNÉHO VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ

 

Zastupitelstvo obce Vidov se na svém zasedání dne 16.4.2007 usneslo vydat podle ust. § 20 odst. 4 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. (obsah celé vyhlášky zobrazíte kliknutím na její název)

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VIDOVA č. 1/2009
O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

 

Zastupitelstvo obce Vidov na svém zasedání dne 2. listopadu 2009 usnesením č. 45/09 usneslo vydat na základě g 12 odst.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a g 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. (obsah celé vyhlášky zobrazíte kliknutím na její název)

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VIDOV č. 1 /2011
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Vidov se na svém zasedání dne 24.2.2011 usnesením č.2/2011 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. (obsah celé vyhlášky zobrazíte kliknutím na její název)