Úřední deska

Informace správce poplatku

Informace správce poplatku

- místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2021)

V souladu s čl. 4, odst. 5) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 Obecní úřad Vidov jako správce poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zveřejňuje seznam údajů, které může aoutomatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má automatizovaný přístup, a které tedy nepodléhají ohlašovací povinnosti poplatníka místního poplatku:

- jméno, případně jména, a příjmení, obecný identifikátor (zejména rodné číslo) a místo pobytu poplatníka, který je fyzickou osobou přihlášenou k trvalému pobytu v obci Vidov podle zákona o evidenci obyvatel, a změna těchto údajů.