Úřední deska

Kompletní uzavírka Plavské ulice

     Jedná se o úplnou uzavírku silnice III/15529 (ulice Plavská) v úseku ulice Jeselská (ČB) - začátek obce Nové Roudné v předpokládaném termínu od 18.5. do 20.12. 2020.
Objízdná trasa pro vozidla do 6 t, MHD a linkové autobusy bude vedena z Nového Roudného ulicemi Otakara Březiny (jednosměrně), Mezi Tratěmi , Jaroslava Hůlky přes náměstí bratří Čapků na Lidickou třídu, a dále až na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se řidiči napojí na svou obvyklou trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná, jen v oblasti Nového Roudného bude doprava vedena od ulice Mezi Tratěmi k Plavské ulici jednosměrně ulicí Na Děkanských Polích. Z důvodu dobré průjezdnosti objízdné trasy bude upraven dopravní režim v oblasti Rožnova tak, že bude změněna úprava přednosti v jízdě s prioritou pro objízdnou trasu. Podrobné informace, včetně map objízdných tras, naleznete v DIO dokumentaci v příloze tohoto článku.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dio-etapa-2-plavska.pdf 3617.7 Kb