Úřední deska

My v tom Jihočechy nenecháme II - dotační program JK

    Obec Vidov se zapojila do tohoto dotačního programu schválením v OZ dne 1.11.2022. Podrobnější informace o dotačním programu, včetně informací k vyplnění žádosti a formulářů naleznete na stránkách Jihočeského kraje www.myvtomjihocechynenechame.cz.  

Zde uvádíme několik názorných příkladů, kdy je možno o podporu žádat: 
Jste důchodce, který žije sám s měsíčním příjmem nižším než 16 000,- Kč? 
▪ Jste důchodci manželé, žijete na stejné adrese s měsíčním příjmem nižším než 12 000,- Kč na osobu?
▪ Jste důchodce, který žije na stejné adrese s osobou, která nemá starobní důchod, a s měsíčním příjmem nižším než 12 000,- kč na osobu? 
▪ Jste rodiče, máte dítě do 3 let s čistým měsíčním příjmem nižším než 13 000,- Kč na osobu? 
▪ Jste rodiče s dětmi pobírající příspěvek na péči za dítě do 8 let věku, které nevyužívá pobytové sociální služby, s čistým měsíčním příjmem nižším než 13 000,- Kč na osobu? 


     Pokud se Vás nabízená jednorázová pomoc týká, přineste na Obecní úřad Vidov vyplněnou žádost s příslušnými přílohami a výpisem z centrální evidence exekucí (lze získat na poště). 
Žádost je možné také zaslat písemně na adresu Obce Vidov (Vidov 51) nebo do naší datové schránky (uj8bqi8). 
Žádosti o dotace budeme přijímat do 12.12.2022.