Úřední deska

Zvýšená dopravní zátěž

V termínu od 8.1. do 22.1. bude vyvážen sediment z kalových polí. Z tohoto důvodu bude na přístupové komunikaci v pracovní době zvýšený provoz nákladních automobilů.