Obědy pro vidovské důchodce a ZTP/P

     Díky dlouhodobě dobré spolupráci firmy AAA RIVO Vidov s vedením obce byla využita nabídka majitele firmy, pana Richarda Vosiky, k dotování obědů na období do konce dubna 2020. Obec přispívala částkou 30,- Kč, firma AAA RIVO 50,- Kč.
     Od 1.5. pokračuje i nadále podpora ze strany obce, a to do pátku 22.5. Obědy jsou tedy nyní pro důchodce a držitele průkazů ZTP/P za sníženou cenu 50,- Kč. Od pondělí 25.5., kdy by měl být obnoven provoz hospody, platí standardní nabídka Hospody na návsi, tj. menu do vlastního jídlonosiče za zvýhodněnou cenu 80,- Kč, a to pro všechny vidovské starobní důchodce bez rozlišení věku a dále pro osoby ZTP/P.

     Na závěr bychom chtěli jménem obce poděkovat p.Richardu Vosikovi za velkorysou podporu obědů pro ohroženou skupinu obyvatel v době nouzového stavu.