Rekonstrukce dětského hřiště

Hřiště pro nejmenší     Jak jste si mohli všimnout, proběhla větší část rekonstrukce dětského hřiště a doplnění sportovního areálu o nové herní prvky. Na dětské hřiště byla nainstalována nová čtyřvěžová sestava pro menší děti. 

 

 

Hřiště u jezu

 

Pro staré hřiště se našlo využití u jezu, kde se obec snaží vytvořit zázemí pro koupání a další odpočinkovou zónu. S povodím je domluveno je i odbagrování bahna z říčního řečiště v letošním roce, bohužel přesný termín zatím není znám. 

 

Workout 
 
  Ve sportovním areálu bylo instalováno workoutové hřiště s dopadovou plochou. Objednány jsou ještě tři venkovní fitness prky, které by měly být dodány v průběhu května letošního roku.  Na realizaci všech prvků byla podána žádost o dotaci z MMR. Celkové náklady na všechy prvky činí 537 149Kč včetně DPH.