Uzavírka silnice Roudné - Plav

Od 15.6. - 17.7. 2022 je naplánována uzavírka silnice Plav - Roudné.  Místní komunikace kolem úpravny vody bude průjezdná pouze pro autobusy a obsluhu, nikoliv pro držitele povolenek!