Veřejná sbírka na Ukrajinu

 Logo    Obec Vidov zahájila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Výtěžek sbírky bude použit na zaslání peněžních darů na podporu Ukrajiny, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v obci a rekonstrukce objektu obecni chaty č.e.311 pro ubytování uprchlíků.

Sbírka bude probíhat na zvláštní bankovní účet obce č.: 123-6812870287/0100

Další možnosti vybírání:    pokladničkou, výběr hotovosti do pokladny na OÚ Vidov

Sbírka bude probíhat na dobu neurčitou: od 25.3.2022

1. průběžná kontrola proběhne 20.6.2022

Vyhlášení sbírky bylo schváleno usnesením Obecního zastupitelstva Vidov č. 10/22 dne 22.3.2022