Zápisy ze zasedání 2021

Zápis č.1 z jednání zastupitelstva z 15.4.2021

Výpis usnesení:

č. 1/21 – OZ pověřuje finanční výbor vypracováním podrobnějších důvodových zpráv k budoucím rozpočtovým opatřením,

č. 2/21 – OZ schvaluje paní P. Antonovou členkou finančního výboru,

č. 3/21 – OZ schvaluje zřízení JSDH jako organizační složky obce,

č. 4/21 – OZ pověřuje starostu opravou dvou textových chyb dokumentu "Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a

                pohledávek 2020",

č. 5/21 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 58/1 o celkové výměře 11 m2,


č. 6/21 – OZ schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice ruší a nahrazuje
                směrnici č.1/2019 schválenou dne 14.1.2019,

č. 7/21 – OZ schvaluje smlouvu o věcném břemeni na uložení kabelu do pozemku p.č.23/1 v k.ú. Vidov dle GP 516-27/2021 mezi obcí Vidov
                a firmou EG.D, a.s. za jednorázovou úhradu 1000Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

č. 8/21 – OZ schvaluje sjednocení formátu příloh k „Výpisu usnesení“ (Zápisy z OZ) do formátu PDF,

č. 9/21 – OZ schvaluje povinnost řídit se při harmonizaci rozpočtu usnesením č. 49/17,

č. 10/21 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav.

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-1-z-15.4.2021.pdf 107 Kb
audiozaznam-schuze-z-15.4.2021.mp3 143442.7 Kb